Ουρανία Ε. Κουνάγια, Αφιέρωμα

Αφιέρωμα

Για τις γυναίκες που φύτευαν
τη θλίψη τους
σε φθινοπωρινές αυλές:
ροδοδάφνες με φύλλα πικρά
για κάθε απώλεια.

Ξέχασαν το όνομά τους
μέσα σε κάμαρες και
θήλασαν γκρίζες ημέρες.

Για τις καλώς αθλήσασες
και μη στεφανωθείσες.

Από τη συλλογή Μεσίστιες ημέρες | Αυτόχειρας πόνος (εκδ. Νέος Αστρολάβος/Ευθύνη, 2012) της Ουρανίας Ε. Κουνάγια